Wskazówki dla napełniacza Lexmark S-8 ( 83 / 18L0042) :
A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Napełniany kolor nie drukuje lub na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Kolory wydruków są nieprawidłowe
D. Atrament wycieka z dysz po napełnieniu

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu. Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut. Następne połóż pojemnik na około 30 minut na wilgotnej chusteczce tak, aby głowica dotykała chusteczki. Następnie kilkakrotnie dotknij głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce powinny być 3 kolorowe ślady). Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny.

Atrament jednego koloru został zaniczyszczony przez drugi. Należy drukować zanieczyszczonym kolorem wydruki o dużym zapełnieniu. W miarę drukowania zaniczyszczony kolor się skończy a kolory będą właściwe.

Pojemnik został nadmiernie napełniony i wyciekający atrament może zmieszać się z pozostałymi kolorami. Umieść pojemnik na papierowej chusteczce na około 10 minut tak, aby dysze dotykały chusteczki a nadmiar atramentu został przez nią wchłonięty.

gorąca woda

wilgotna papierowa chusteczka

sucha papierowa chusteczka

O pojemniku ...
Pojemnik zawiera 3 oddzielone gąbki dla poszczególnych kolorów.
Podczas drukowania dostarczają one atrament  do głowicy drukującej 
oddzielnymi kanałami na spodzie pojemnika. Gąbka absorbuje tyle
powietrza (poprzez wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojeSmnika polega więc na ponownym nasączeniu gąbki
atramentem. Pojemnik może być napełniany około 3-5 razy w
zależności od jego stanu.
wlot powietrza
układ
elektroniczny
dysze
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
gąbka
Jak najlepiej napłniać pojemnik
1. Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. 
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie
2.W kolorowym pojemniku atrament poszczególnych kolorów nie wyczerpuje 
 się w jednakowym stopniu. Dlatego należy napełniać tylko ten kolor który się skończył.
W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego napełnienia i wycieku atramentu.