A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Napełniony kolor nie drukuje lub na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Atrament wycieka z dysz po napełnieniu

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut. Następne połóż pojemnik na około 30 minut na wilgotnej chusteczce tak, aby głowica dotykała chusteczki. Następnie kilkakrotnie dotknij głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz . Jeżeli dysz nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny.


Pojemnik został nadmiernie napełniony. Umieść pojemnik na papierowej chusteczce na około 10 minut tak, aby dysze dotykały chusteczki a nadmiar atramentu został przez nią wchłonięty.
gorąca woda
wilgotna papierowa chusteczka
sucha papierowa chusteczka
O pojemniku ...
W pojemniku znajduje się gąbka nasączona atramentem.
Podczas druku atrament wypływa pod kontrolą układu
elektronicznego. Gąbka absorbuje tyle powietrza (poprzez
wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym
nasączeniu gąbki atramentem.
Pojemnik może być napełniany około 3-5 razy w
zależności od jego stanu.
wlot powietrza
układ 
elektroniczny
dysze
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
gąbka
Jak najlepiej napłniać pojemnik
Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. 
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie.
Wskazówki dla napełniacza Lexmark S-7 (82 / 18L0032):