gorąca woda

papierowa chusteczka

dysze na
zewnątrz

ruch kołowy

D. Kolor atramentu jest nieprawidłowy. Jeden z kolorów został pomieszany z innym. W miarę drukowania wymieszany atrament wyczerpie się (można również wybrać opcję czyszczenia głowicy z menu sterownika drukarki). E. Atrament wycieka z dysz podczas napełniania. Nadmiernie lub zbyt szybko napełniony kolor może wypłynąć i zmieszać się z innym poprzez głowicę. Powtórz Wskazówkę C i odsącz nadmiar atramentu.

 

Wskazówki dla napełniacza S-2B
LEXMARK 12A1980 / 12A1985 / 15M0120 / 15M0125 / 17G0060 / 16G0065 / 13619HC / 1380619
A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Pojemnik porusza się ale zupełnie nie drukuje lub nie drukuje kolor
który był napełniany.

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu. Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut. Następne połóż pojemnik na około 30 minut na wilgotnej chusteczce tak, aby głowica dotykała chusteczki. Kilkakrotnie dotknij głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce powinny być 3 kolorowe ślady). Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny.
Atrament nie dotarł do dysz. Przyłóż papierową chusteczkę do dysz głowicy i
kilkakrotnie wykonaj ruch kołowy jak na rysunku obok aby siła odśrodkowa
wtłoczyła atrament do głowicy. Głowica powinna być skierowana na zewnątrz
okręgu .

O pojemniku ...
Pojemnik zawiera 3 oddzielone gąbki dla poszczególnych kolorów.
Podczas drukowania dostarczają one atrament  do głowicy drukującej 
oddzielnymi kanałami na spodzie pojemnika. Gąbka absorbuje tyle
powietrza (poprzez wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym nasączeniu gąbki
atramentem.
Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w
zależności od jego stanu.
układ
elektroniczny
dysze

gąbka

wlot powietrza
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak najlepiej napłniać pojemnik

1. Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament.
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie
2.W kolorowym pojemniku atrament poszczególnych kolorów nie wyczerpuje się w
jednakowym stopniu. Dlatego należy napełniać tylko ten kolor który się skończył.
W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego napełnienia i wycieku atramentu.