gorąca woda

papierowa chusteczka

dysze na
zewnątrz

ruch kołowy

D. Atrament wycieka z dysz podczas napełniania. Nadmiernie lub zbyt szybko napełniony pojemnik może cieknąć.
Powtórz Wskazówkę C i odsącz nadmiar atramentu.

 

A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Pojemnik porusza się ale zupełnie nie drukuje.

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut. Kilkakrotnie dotknij głowicą papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz. Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić
pojemnik na inny.
Atrament nie dotarł do dysz. Przyłóż papierową chusteczkę do dysz głowicy i
kilkakrotnie wykonaj ruch kołowy jak na rysunku obok aby siła odśrodkowa
wtłoczyła atrament do głowicy. Głowica powinna być skierowana na zewnątrz
okręgu .

Wskazówki dla napełniacza S-1A / S-1C
LEXMARK 12A1970 / 12A1975 / 17G0050 / 16G0055 / 13400HC / 1380620 / 1361400
O pojemniku ...
W pojemniku znajduje się gąbka nasączona atramentem.
Podczas druku atrament wypływa pod kontrolą układu
elektronicznego. Gąbka absorbuje tyle powietrza (poprzez
wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym
nasączeniu gąbki atramentem.
Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w
zależności od jego stanu.
układ 
elektroniczny
dysze

gąbka

wlot powietrza
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak najlepiej napłniać pojemnik
Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. 
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie.