Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

D. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach. Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut. Kilkakrotnie dotknij głowicą papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz. Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić
pojemnik na inny.

gorąca woda

O pojemniku ...
Poduszka powietrzna utrzymuje jednakowe ciśnienie wewnątrz 
pojemnika przez cały czas użytkowania (pojmenik zasysa tyle
powietrza ile atramentu go opuści).
Po napełnieniu ciśnienie w pojemniku wzrasta powodując wyciek
atramentu. Dlatego też po napełnieniu odsysa się powietrze
aby zoptymalizować ciśnienie wewnętrz pojemnika.

 

głowica

Sprawdź również czy nie jest uszkodzony otwór obok głowicyPojemnik może być napełniany około 4-5 razy w
zależności od jego stanu.
otwór w pojemniku
starego typu
otwór w pojemniku
nowego typu
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Wskazówki dla napełniacza H-1 / H-9
HP 51626A/G ,HP 51629A/G , HPC6614D
A. Atrament wycieka z dysz
B. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
C. Pojemnik porusza się ale zupełnie nie drukuje.

Ciśnienie wewnątrz pojemnika nie zostało zoptymalizowane. Sprawdź czy pojemnik
nie jest uszkodzony lub nieszczelny. Jeżeli pojemnik nie jest uszkodzony powtórz
kroki [4] Regulacja ciśnienia, [5] Odsysanie atramentu.

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Powietrze w dyszach uniemożliwia przepływ atramentu. Powtórz krok [5] Odsysanie atramentu
(częste odsysanie atramentu może uszkodzić głowicę).

układ 
elektroniczny
wlot powietrza

poduszka
powietrzna

dysze
Podstawą poprawnego napełniania pojemników HP51626A/G, HP51629A/G, 
HPC6614A/G jest optymalne ciśnienie w ich wnętrzu.
Uszkodzony pojemnik lub poduszka powietrzna może powodować trudności w napełnianiu i
poprawnym utrzymaniu ciśnienia. Dlatego przed napełnieniem należy sprawdzić czy pojemnik
nie jest uszkodzony.