Copyright (c) Macro-jet
www.inknara.pl
www.macro-jet.com

Wskazówki dla napełniacza H-13 / H-16 (HPC6657 / HPC8728 / HPC6658)

 

A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Kolor atramentu jest nieprawidłowy.
C. Atrament wycieka z dysz po napełnieniu

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu. Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę
w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut.
Kilkakrotnie dotknij głowicą papierowej chusteczki
sprawdzając poprawną drożność dysz. Jeżeli dysza
nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny gdyż
był on zbyt długo odsłonięty i narażony na działanie powietrza
co spowodowało zaschnięcie dysz.

Jeden z kolorów został pomieszany z innym. W miarę drukowania wymieszany atrament wyczerpie się i kolory będą prawidłowe (można również wybrać opcję czyszczenia głowicy z menu sterownika drukarki).
Pojemink został napełniony zbyt dużą ilocią atramentu. Połóż
pojemnik na papierowej chusteczce na około 10 minut tak aby
dysze dotykały chusteczki a atrament został wchłonięty.

gorąca woda
papierowa chusteczka
papierowa chusteczka

O pojemniku ...
wlot powietrza
gąbka
dysze
układ 
elektroniczny
Pojemnik zawiera 3 oddzielone gąbki dla poszczególnych kolorów.
Podczas drukowania dostarczają one atrament do głowicy
drukującej oddzielnymi kanałami na spodzie pojemnika.
Gąbka absorbuje tyle powietrza (poprzez wlot powietrza)
ile atramentu z niej wycieknie. Napełnianie pojemnika
polega więc na ponownym nasączeniu gąbki atramentem.

Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w zależności
od jego stanu.
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub
niezwłocznie po skończeniu.
2. Jeśli jeden z kolorów się skończy, pozostałe atramenty mogą zanieczyścić wyczerpany
kolor podczas wydruku. Zaleca się więc niezwłoczne napełnienie pojemnika kończącym się
kolorem jeśli tylko na wydruku pojawią się białe linie. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z
drukarki, umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak najlepiej napłniać pojemnik
W kolorowym pojemniku atrament poszczególnych kolorów nie wyczerpuje się w
jednakowym stopniu. Dlatego należy napełniać tylko ten kolor który się skończył.
W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego napełnienia i wycieku atramentu.