Copyright (c) Macro-jet
www.inknara.pl
www.macro-jet.com

Wskazówki dla napełniacza H-12 (HPC6656 / HPC8727)

A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Atrament wycieka z dysz po napełnieniu

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę
w gorącej wodzie (około 80'C) na około 10 minut.
Kilkakrotnie dotknij głowicą papierowej chusteczki
sprawdzając poprawną drożność dysz. Jeżeli dysza
nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny gdyż
był on zbyt długo odsłonięty i narażony na działanie powietrza
co spowodowało zaschnięcie dysz.

Pojemink został napełniony zbyt dużą ilością atramentu. Połóż
pojemnik na papierowej chusteczce na około 10 minut tak aby
dysze dotykały chusteczki a atrament został wchłonięty.

gorąca woda
papierowa chusteczka
papierowa chusteczka
O pojemniku ...
wlot powietrza
gąbka
dysze
układ 
elektroniczny
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza 
drukarką, dysze mogą zostać zablokowane zaschniętym atramentem.
W takim przypadku ponowne napełnienie pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim
atramentu lub zaraz po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować
pojemnikiem z kończącym się atramentem lub bez atramentu.
3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego.
Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki, umieść go w pozycji przeznaczonej do
wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak najlepiej napłniać pojemnik
Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie.
W pojemniku znajduje się gąbka nasączona atramentem.
Podczas druku atrament wypływa pod kontrolą układu
elektronicznego. Gąbka absorbuje tyle powietrza
(poprzez wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym
nasączeniu gąbki atramentem.

Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w
zależności od jego stanu.