sucha
papierowa chsuteczka
A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Atrament wycieka z dysz po napełnieniu

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie
(około 80'C) na około 10 minut. Następnie połóż pojemnik na około 30 minut
na wilgotnej chusteczce tak, aby głowica dotykała chusteczki. Kilkakrotnie
dotknij głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność
dysz. Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny

Pojemnik został napełniony zbyt dużą ilością atramentu. Umieść pojemnik na suchej papierowej chusteczce na około 10 minut tak, aby dysze dotykały chusteczki. Nadmiar atramentu zostanie wchłonięty przez chusteczkę.
gorąca woda
sucha 
papierowa chusteczka

Instrukcja dla napełniacza C-1B
CANON BC20 / BX20

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. 
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie.
Jak najlepiej napełniać pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak użytkować pojemnik
W pojemniku znajduje się gąbka nasączona atramentem.
Podczas druku atrament wypływa pod kontrolą układu
elektronicznego. Gąbka absorbuje tyle powietrza (poprzez
wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym
nasączeniu gąbki atramentem.
Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w zależności od jego stanu.
O pojemniku ...
dysze
układ 
elektroniczny
wlot powietrza