Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Wskazówki dla napełniacza C-1A
CANON BC-01 / BC-02 / BX2
A. Drukarka nie wsuwa pojemnika po jego zainstalowaniu.
B. Na wydruku znajdują się białe linie w regularnych odstępach.
C. Pojemnik porusza się ale zupełnie nie drukuje.

Układ elektroniczny nie styka lub jest uszkodzony. Wyjmij pojemnik i jeżeli na układzie
elektronicznym lub stykach drukarki znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające
poprawny styk elektryczny, usuń je przy pomocy wody lub alkoholu.
Jeżeli pomimo usunięcia zanieczyszczeń drukarka nie reaguje, układ elektroniczny
jest trwale uszkodzony i należy wymienić pojemnik na inny.

Dysza jest zaschnięta lub zablokowana. Zamocz głowicę w gorącej wodzie
(około 80'C) na około 10 minut. Następnie połóż pojemnik na około 30 minut
na wilgotnej chusteczce tak, aby głowica dotykała chusteczki. Kilkakrotnie
dotknij głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność
dysz. Jeżeli dysza nadal jest zablokowana należy wymienić pojemnik na inny

Atrament nie dotarł do dysz. Przyłóż papierową chusteczkę do dysz głowicy i
kilkakrotnie wykonaj ruch kołowy jak na rysunku obok aby siła odśrodkowa
wtłoczyła atrament do głowicy. Głowica powinna być skierowana na zewnątrz
okręgu .

gorąca woda
papierowa
chusteczka
dysze 
na zewnątrz
ruch kołowy

D. Atrament wycieka z dysz podczas napełniania. Nadmiernie lub zbyt szybko napełniony pojemnik może cieknąć.
Powtórz Wskazówkę C i odsącz nadmiar atramentu.

O pojemniku ...
W pojemniku znajduje się gąbka nasączona atramentem.
Podczas druku atrament wypływa pod kontrolą układu
elektronicznego. Gąbka absorbuje tyle powietrza (poprzez
wlot powietrza) ile atramentu z niej wycieknie.
Napełnianie pojemnika polega więc na ponownym
nasączeniu gąbki atramentem.
Pojemnik może być napełniany około 4-5 razy w zależności od jego stanu.
wlot powietrza
układ 
elektroniczny
dysze
Jak użytkować pojemnik
1. Jeśli pozostawimy pojemnik na kilka dni niezabezpieczony poza drukarką, dysze mogą 
zostać zablokowane zaschniętym atramentem. W takim przypadku ponowne napełnienie
pojemnika może się nie udać.
Zaleca się napełnianie pojemnika tuż przed skończeniem się w nim atramentu lub zaraz
po skończeniu.
2. Czas użytkowania pojemnika będzie krótszy jeśli będziemy drukować pojemnikiem z
kończącym się atramentem lub bez atramentu. 3. Zawsze uważaj aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Zanim wyjmiesz pojemnik z drukarki,
umieść go w pozycji przeznaczonej do wyjmowania (patrz instrukcja drukarki).
Jak najlepiej napełniać pojemnik
Napełniaj pojemnik bardzo wolno ponieważ gąbka wolno wchłania atrament. 
Dzięki wolnemu napełnianiu gąbka wchłania bardziej efektywnie.