Instrukcja dla napełniacza Lexmark S-7 (82 / 18L0032) :

 

 

 


 
Przygotowanie
Przed napełnianiem położyć 
pojemnik na zwilżonej papierowej
chusteczce
tak, aby dysze jej
dotykały. Wypływający atrament
powoduje udrażnianie dysz.
Włożenie pojemnika do uchwytu
Włożyć pojemnik do uchwytu.
Uwaga: Nie uszkodzić układu elektronicznego.
Nawiercenie otworu

Powiększ wlot powietrza przy
pomocy wiertła.

Montaż strzykawki
Wstrzyknięcie atramentu
Wbić  igłę głęboko w oznaczony 
punkt zgodnie z kolorem atramentu i
otworzyć zatyczkę.
10 ml atramentu wystarcza na
1 napełnienie.

Oględziny i instalacja pojemnika

Stabilizacja

Wyjąć pojemnik z uchwytu i
(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz.
(2) Trzymaj pojemnik w pozycji pionowej przez
1 minutę.
Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz
głowicy wykonaj Wskazówkę C.

Wyczyścić pojemnik chusteczką i
zainstalować w drukarce.

Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej na 20-30 minut aby gąbka poprawnie wchłonęła atrament
wlot powietrza
dysze
układ elektroniczny
wlot powietrza

wilgotna papierowa chusteczka

wlot powietrza
uchwyt
dysze
Zamnkąć zatrzask u spodu pojemnika, zdjąć zatyczkę i nałożyć igłę.
igła
obserwuj dysze

sucha
papierowa chustczka