Instrukcja dla napełniacza Lexmark S-6 (10N0026 / 10N0227)

dysze

wilgotna papierowa chusteczka

pojemnik

wiertło

główka
Montaż strzykawki

Włożyć pojemnik do uchwytu.
Uwaga: Nie uszkodzić układu elektronicznego.

Zamnkąć zatrzask u spodu 
pojemnika, zdjąć zatyczkę i
nałożyć igłę.

taśma

główka

wlot powietrza

:

 

Przygotowanie
Przed napełnianiem położyć 
pojemnik na zwilżonej papierowej
chusteczce
tak, aby dysze jej
dotykały. Wypływający atrament
powoduje udrażnianie dysz.
Demontaż główki
Włożenie pojemnika do uchwytu
(1) Nałożyć nasadkę na główkę pojemnika
(2) Przewiercić obudowę pojemnika w
miejscach gdzie znajduje się otwór
tak, aby główka oddzieliła się
od pojemnika. (3) Zdjąć główkę z pojemnika
Uwaga aby nie uszkodzić główki
Wstrzyknięcie atramentu
Stabilizacja
Wbić  igłę głęboko w oznaczony 
punkt zgodnie z kolorem atramentu i
otworzyć zatyczkę.
3 ml atramentu wystarcza na
1 napełnienie. Zakończyć napełnianie
zamykając zatyczkę.
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej 
na 30-60 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.
Montaż główki
Wyjąć pojemnik z uchwytu i założyć główkę. Przykleić główkę przy pomocy załączonej taśmy.
układ elektroniczny
dysze
otwór
nasadka
uchwyt
Oględziny i instalacja pojemnika

(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce
powinny być 3 kolorowe ślady).
(2) Ustawić pojemnik w pozycji pionowej przez około 1 minutę. Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj Wskazówkę D.
Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce
.

czerwony

żółty

niebieski

sucha
papierowa chusteczka

obserwuj dysze


igła
wlot powietrza