Instrukcja dla napełniacza Lexmark S-5 ( 10N0016 / 10N0217) :
wlot powietrza
igła
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej na 20-30 minut aby gąbka poprawnie wchłonęła atrament

Oględziny i instalacja pojemnika

Wyjąć pojemnik z uchwytu i
(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz.
(2) Trzymaj pojemnik w pozycji pionowej przez
1 minutę.
Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz
głowicy wykonaj Wskazówkę C.

Wyczyścić pojemnik chusteczką i
zainstalować w drukarce.

 

Przygotowanie

Przed napełnianiem położyć 
pojemnik na zwilżonej papierowej
chusteczce
tak, aby dysze jej
dotykały. Wypływający atrament
powoduje udrażnianie dysz.
Włożenie pojemnika do uchwytu
Nawiercenie otworu
Włożyć pojemnik do uchwytu.
Uwaga: Nie uszkodzić układu elektronicznego.

Powiększ wlot powietrza przy
pomocy wiertła

Montaż strzykawki
Wstrzyknięcie atramentu
Zamnkąć zatrzask u spodu pojemnika, zdjąć zatyczkę i nałożyć igłę.
Wbić  igłę głęboko w oznaczony 
punkt zgodnie z kolorem atramentu i
otworzyć zatyczkę.
10 ml atramentu wystarcza na
1 napełnienie.
układ elektroniczny
dysze

wilgotna papierowa chusteczka

dysze
uchwyt
wlot powietrza
wlot powietrza

sucha
papierowa chusteczka

 

 


Stabilizacja
obserwuj dysze