Instrukcja dla napełniacza H-5B / H-11
( HPC1823A/D/G / HPC6625A/D/G / HP51641A/D/G / HPC6578A/D/G )
 
Włożenie pojemnika do uchwytu
Włożyć pojemnik do uchwytu. 
Uwaga: Nie uszkodzić układu 
elektronicznego.

 
Wciśnięcie zatyczek
Montaż strzykawki
 
Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę i nałożyć igłę.
 
Wstrzyknięcie atramentu
Stabilizacja
Pozostaw pojemnik w uchwycie
na 30-60 minut aby gąbka 
poprawnie wchłonęła atrament.
Oględziny i instalacja pojemnika

(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność
dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce
powinny być 3 kolorowe ślady).
(2) Ustawić pojemnik w pozycji pionowej
przez około 1 minutę. Jeżeli znaczna ilość
atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj
Wskazówkę E

Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce.

 
otwory wentylacyjne
Wcisnąć plastikowe zatyczki
przy użyciu załączonej szpilki.
igła
tłoczek
obserwuj dysze
głowica
układ 
elektroniczny

papierowa
chusteczka

szpilka
Włożyć igłę głęboko 
do otworu i bardzo
wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament.
Należy wstrzyknąć
około 10 ml atramentu
tych kolorów które
się skończyły.

niebieski
czerwony
żółty
Włożyć pojemnik 
aż zostanie całkowicie
zablokowany. 
(usłyszymy kliknięcie).

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/