Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Instrukcja dla napełniacza H-4B (HP51625A/HP51649A)
 
Demontaż główki
(1) Nałożyć nasadkę na główkę pojemnika
(2) Przewiercić obudowę pojemnika w 
miejscach gdzie znajdują się otwory tak,
aby główka oddzieliła się od pojemnika.
(3) Zdjąć główkę z pojemnika
 
Włożenie pojemnika do uchwytu
Montaż strzykawki
Włożyć pojemnik do uchwytu. 
Uwaga: Nie uszkodzić układu 
elektronicznego.
 
Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę i nałożyć igłę.
 
Wstrzyknięcie atramentu
Stabilizacja
 
Włożyć igłę głęboko 
do otworu i bardzo
wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament.
Należy wstrzyknąć
około 7 ml atramentu
tych kolorów które
się skończyły.
Pozostaw pojemnik w uchwycie
na 30-60 minut aby gąbka 
poprawnie wchłonęła atrament.
 
Montaż główki
Wyjąć pojemnik z uchwytu i założyć główkę.
Przykleić główkę przy pomocy załączonej taśmy.
 
wlot 
powietrza

główka

układ elektroniczny
otwory
uchwyt  
igła
tłoczek
obserwuj dysze
Oględziny i instalacja pojemnika

(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce
powinny być 3 kolorowe ślady).
(2) Ustawić pojemnik w pozycji pionowej przez około 1 minutę. Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj Wskazówkę E.
Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce.


 
 
główka
czerwony
niebieski
żółty
główka
taśma

Bardzo wolno wstrzyknąć

dysze