Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Instrukcja dla napełniacza H-13 / H16 (HPC6657 / HPC8728 / HPC6658)

dysza
wilgotna papierowa chusteczka
dysze
uchwyt
igła
Oględziny i instalacja pojemnika

Wyjąć pojemnik z uchwytu i
(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność
dysz wszystkich 3 kolorów (na chusteczce
powinny być 3 kolorowe ślady).
(2) Ustawić pojemnik w pozycji pionowej
przez około 1 minutę. Jeżeli znaczna ilość
atramentu wycieka z dysz głowicy
zobacz do Wskazówki D.

Wyczyścić pojemnik chusteczką i
zainstalować w drukarce.

obserwuj dysze

 

 

 

Przygotowanie

Przed napełnieniem położyć pojemnik 
na okres 5-10 minut na wilgotnej 
papierowej chusteczce tak aby dysze 
dotykały chusteczki.
Czynność ta powoduje odetkanie 
zaschniętych dysz podczas wycieku 
atramentu.
wlot powietrza
Przyklejenie etykiety
Włożenie pojemnika do uchwytu
Nakleić etykietę dokładnie 
w miejscu poprzedniej 
zgodnie ze strzałką jak 
na rysunku.
Włożyć pojemnik do uchwytu.
Uwaga: Nie uszkodzić układu
elektronicznego.
Montaż strzykawki
Wstrzyknięcie atramentu
Zamnkąć zatrzask u spodu 
pojemnika, zdjąć zatyczkę i 
nałożyć igłę.
Wbić  igłę głęboko w oznaczony 
punkt zgodnie z kolorem atramentu i 
otworzyć zatyczkę.
3 ml atramentu wystarcza na 
1 napełnienie. Zakończyć napełnianie
zamykając zatyczkę.

Stabilizacja
Pozostawić pojemnik w pozycji pionowej 
na 20-30 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.
układ elektroniczny
dysze