Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Instrukcja dla napełniacza H-12 (HPC6656 / HPC8727)

dysza
wilgotna papierowa chusteczka
dysze
uchwyt
igła
Oględziny i instalacja pojemnika

Wyjąć pojemnik z uchwytu i
(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz.
(2) Trzymaj pojemnik w pozycji pionowej przez
1 minutę.
Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz
głowicy wykonaj Wskazówkę C.

Wyczyścić pojemnik chusteczką i
zainstalować w drukarce.

obserwuj dysze

 

 

 

Przygotowanie

Przed napełnieniem położyć pojemnik 
na okres 5-10 minut na wilgotnej 
papierowej chusteczce tak aby dysze 
dotykały chusteczki.
Czynność ta powoduje odetkanie 
zaschniętych dysz podczas wycieku 
atramentu.
wlot powietrza
Przyklejenie etykiety
Włożenie pojemnika do uchwytu
Nakleić etykietę dokładnie 
w miejscu poprzedniej 
zgodnie ze strzałką jak 
na rysunku.
Włożyć pojemnik do uchwytu.
Uwaga: Nie uszkodzić układu
elektronicznego.
Montaż strzykawki
Wstrzyknięcie atramentu
Zamnkąć zatrzask u spodu 
pojemnika, zdjąć zatyczkę i 
nałożyć igłę.
Wbić  igłę głęboko w oznaczony 
punkt i otworzyć zatyczkę.
10 ml wystarcza na 1 napełnienie.
Stabilizacja
Pozostawić pojemnik w pozycji pionowej 
na 20-30 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.
układ elektroniczny
dysze