Instrukcja dla napłniacza H-10

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

(HP51645A/G / HPC6615A/G / HP51640A/G)
 
Włożenie pojemnika do uchwytu
Włożyć pojemnik do uchwytu. 
Uwaga: Nie uszkodzić układu 
elektronicznego.
 
 
Odsłonięcie otworu
Wstrzyknięcie atramentu
(1) usunąć
osłonę
Wolno wstrzyknąć 
atrament do otworu.
 
Montaż strzykawki
Zatkanie otworu
Zatkać otwór przy 
pomocy załączonej
gumowej zatyczki.
Zdjąć igłę i ciasno wcisnąć 
strzykawkę w otwór uchwytu.
Bardzo wolno pociągnąć tłoczek 
odsysając powietrze i około 2ml 
atramentu (optymalizacja ciśnienia 
wewnątrz pojemnika).
 
Oględziny i instalacja pojemnika
Wyjąć pojemnik z uchwytu i 
(1) Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej
chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz.
(2) Ustawić pojemnik w pozycji pionowej przez 
około 1 minutę. Jeżeli znaczna ilość atramentu
wycieka z dysz głowicy wykonaj Wskazówkę A

Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce.
 
(2) wcisnąć kulkę 
przy użyciu 
załączonej
szpilki
 
Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę i nałożyć igłę.

Regulacja ciśnienia

dysze
układ 
elektroniczny
osłona otworu
układ 
elektroniczny
igła
tłoczek
otwór
gumowa
zatyczka

otwór do głowicy

obserwuj dysze
- Wstrzyknięta powinna zostać cała zawartość strzykawki.

otwór do głowicy

2ml


Włożyć pojemnik 
aż zostanie całkowicie
zablokowany. 
(usłyszymy kliknięcie).