Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/

Wyjęcie zatyczki
Montaż strzykawki
Zatykanie otworu
Zatkaj otwór przy pomocy załączonej 
do zestawu zatyczki.
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej 
na 20-30 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.
Stabilizacja
Wstrzyknięcie atramentu
obserwuj  dysze 
Oględziny i instalacja pojemnika
Kilkakrotnie dotknąć głowicą popierowej 
chysteczki sprawdzając poprawną drożność
dysz (powinien być widoczny 3 kolorowy
ślad).

Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować
w drukarce.
wlot powietrza

Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć zatyczkę

igła
tłoczek
zatyczka
Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj
Wskazówkę E i odessij
nadmiar atramentu.

dysze
(1) Wkręć wiertło do wlotu powietrza
(2) Wyjmij plastikową zatyczkę

żółty
czerwony
niebieski
wiertło
Włożyć igłę głęboko do otworu i 
bardzo wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament. Należy 
wstrzyknąć około 
5 ml atramentu.
włóż igłę głęboko i
wolno wstrzykuj
atrament
plastikowa zatyczka

papierowa chustczka

Instrukcja dla napełniacza C-3B
CANON BC-05