Instrukcja dla napełniacza C-1C
CANON BC03 / BX3
Wykonanie otworu
Wciśnij stalową kulkę 
do wnętrza pojemnika
przy użyciu
załączonej szpilki
Montaż strzykawki
Zatkanie otworu
Zatkaj otwór przy 
pomocy załączonej do zestawu zatyczki.
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej 
na 20-30 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.

Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj [Wskazówkę C] i odessij nadmiar atramentu.

Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę
Stabilizacja
igła
tłoczek
wlot 
powietrza
dysze
Wstrzyknięcie atramentu
Włożyć igłę głęboko do otworu i 
bardzo wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament. Należy 
wstrzyknąć około 20 ml atramentu.
układ 
elektro-
niczny
otwór
gumowa zatyczka
obserwuj dysze
Oględziny i instalacja pojemnika
Kilkakrotnie dotknąć głowicą suchej papierowej 
chusteczki sprawdzając poprawną drożność dysz.
Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w
drukarce.
otwórsucha papierowa chusteczka
Przed napełnieniem umieść pojemnik na wilgotnej papierowej chusteczce na okres
5-10 minut tak, aby dysze dotykały chusteczki
(pomaga to udrożnic zaschnięte dysze)
Przygotowanie
wilgotna papierowa chusteczka
dysze
dysze
wlot powietrza

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/