Wyjęcie zatyczki
(1) Wkręć wiertło do 
wlotu powietrza
Zatkanie otworu
Zatkaj otwór przy pomocy załączonej 
do zestawu zatyczki.
 
Stabilizacja
 
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej na 20-30 minut 
aby gąbka poprawnie wchłonęła atrament.
Kilkakrotnie dotknąć głowicą suchej papierowej chusteczki sprawdzając 
poprawną drożność dysz.
Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce.
 
Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę
Oględziny i instalacja pojemnika
igła
tłoczek
wlot powietrza
dysze
Wstrzyknięcie atramentu
 
Włożyć igłę głęboko do otworu i 
bardzo wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament. Należy 
wstrzyknąć około 
20 ml atramentu.
włóż igłę głęboko i
wolno wstrzykuj
atrament
obserwuj dysze
układ 
elektroniczny

plastikowa zatyczka

Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj
[Wskazówkę C] i odessij nadmiar atramentu.
sucha
papierowa chustczka

plastikowa
zatyczka

wlot
powietrza

wiertło

Przygotowanie
Przed napełnieniem umieść pojemnik na wilgotnej papierowej chusteczce na okres
5-10 minut tak, aby dysze dotykały chusteczki
(pomaga to udrożnic zaschnięte dysze)
dysze
wilgotna papierowa chusteczka
(2) Wyjmij plastikową zatyczkę
(1)
(2)
Montaż strzykawki

Instrukcja dla napełniacza C-1B
CANON BC20 / BX20

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/