Instrukcja dla napełniacza C-1A
CANON BC-01 / BC-02 / BX2
Wyjęcie zatyczki
(1) Wkręć wiertło do wlotu powietrza
(2) Wyjmij plastikową zatyczkę
 
Montaż strzykawki
Zatkanie otworu
Zatkaj otwór przy pomocy załączonej 
do zestawu zatyczki.
 
Stabilizacja
 
Pozostaw pojemnik w pozycji pionowej 
na 20-30 minut aby gąbka poprawnie
wchłonęła atrament.
Kilkakrotnie dotknąć głowicą papierowej chusteczki sprawdzając 
poprawną drożność dysz.
Wyczyścić pojemnik chusteczką i zainstalować w drukarce.
 
Wsunąć tłoczek do strzykawki i przekręcić 
aż zostanie zablokowany. Następnie wyjąć 
zatyczkę
Oględziny i instalacja pojemnika
wiertło
igła
tłoczek
wlot powietrza
dysze
Wstrzyknięcie atramentu
 
Włożyć igłę głęboko do otworu i 
bardzo wolno (około 1 minuty)
wstrzykiwać atrament. Należy 
wstrzyknąć około 
20 ml atramentu.

wlot powietrza

obserwuj dysze
Jeżeli znaczna ilość atramentu wycieka z dysz głowicy wykonaj
Wskazówkę C i odessij
nadmiar atramentu.

włóż igłę głęboko i
wolno wstrzykuj atrament

papierowa chustczka


układ 
elektroniczny
plastikowa 
zatyczka

Copyright (c) Macro-jet
http://www.inknara.pl/
http://www.macro-jet.com/